Університети

 

Прізвище, ім'я,

по-батькові

  Посада   Заклад вищої освіти
  Куліков Петро Мусійович   Голова Ради ректорів, ректор, докт. екон. наук, професор, почесний академік НАПН України   Київський національний університет будівництва і архітектури
 
  Девтерова Тамара Ваганівна   Головний учений секретар, канд. пед. наук, доцент   Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”
 
  Девтеров Ілля Володимирович   Учений секретар, доктор філос. наук, професор КПІ ім. Ігоря Сікорського   Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”
 
  Бугров Володимир Анатолійович   Ректор, кандидат філософських наук, професор   Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 
  Згуровський Михайло Захарович   Ректор, академік НАН та НАПН України, докт. техн. наук, професор   Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”
 
  Кучин Юрій Леонідович   Ректор, канд. мед. наук, професор   Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
 
  Ніколаєнко Станіслав Миколайович   Ректор, докт. пед. наук, професор   Національний університет біоресурсів і природокористування України
 
  Лук'яненко Дмитро Григорович   Ректор, доктор екон. наук, професор   Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
 
  Луцький Максим Гергiйович   Ректор, докт. техн. наук, професор   Національний авіаційний університет
 
  Дмитриченко Микола Федорович   Зам. голови Ради, ректор, докт. техн. наук, професор, член-кор. НАПН України, академік Української академії тріботехніки   Національний транспортний університет
 
 

Квіт Сергій Миронович 

  Президент, доктор філологічних наук, професор   Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 
 

Шевченко Олександр Юхимович

  Ректор, докт. техн. наук, професор   Національний університет харчових технологій
 
  Грищенко Іван Михайлович   Ректор, докт, екон. наук, професор, академік НАПН України   Київський національний університет технологій та дизайну
 
  Брайковська Надія Сергіївна   Ректор, канд. техн. наук, професор   Державний університет інфраструктури та технологій
 
  Мазаракі Анатолій Антонович   Ректор, докт. екон. наук, професор, академік НАПН України   Державний торговельно-економічний університет
 
           
 
  Шуст Олена Анатоліївна   Ректор, доктор екон. наук, професор   Білоцерківський національний аграрний університет
 
  Новомлинець Олег Олександрович   Ректор, докт. техн. наук, доцент   Нацональний університет "Чернігівська політехніка"
 
  Толубко Володимир Борисович   Зам. голови Ради, ректор, докт. техн. наук, професор   Державний університет телекомунікацій
 
  Коваль Михайло Володимирович   Начальник, генерал-полковник, доктор військових наук   Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського
 
  Серебрянський Дмитро Миколайович    В.о. ректора, канд. екон. наук, доцент   Державний податковий університет 
 
  Андрущенко Віктор Петрович   Ректор, академік НАПН України, докт. філос. наук, професор   Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 
  Васько Роман Володимирович   Ректор, докт. філолог. наук, професор   Київський національний лінгвістичний університет
 
  Самойленко Олександр Григорович   Ректор, канд. істор. наук, доцент   Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
 
  Шеремет Олег Семенович    Ректор, канд. юрид. наук, професор   Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка
 
  Бортняк Валерій Анатолійович   Ректор, канд. юрид. наук, доцент   Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
 
  Коцур Віталій Вікторович   Ректор, докт. істор. наук, доцент   Університет Григорія Сковороди в Переяславі
 
  Кириченко Микола Олексійович   Ректор, доктор філософії, член-кор. НАН України, професор   ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"
 
  Імас Євгеній Вікторович   Ректор, докт. екон. наук, професор   Національний університет фізичного виховання і спорту України
 
  Кочарян Інна Сергіївна    Ректор, докт. екон. наук, доцент   Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
 
  Поплавський Михайло Михайлович   Президент, докт. пед. наук, професор, народний артист України   Київський національний університет культури і мистецтв
 
  Тимошенко Олена Іванівна   Ректор, докт. філософ. наук   Європейський університет
 
  Турунцев Олександр Петрович    Проректор з організаційних питань, голова комісії з реорганізації   Київський університет ім. Бориса Грінченка
 
  Івнєв Борис Борисович   Ректор, доктор медичних наук, професор   ПВНЗ "Київський медичний університет"
 
  Лаптєв Сергій Михайлович   Ректор, канд. екон. наук, професор   Університет економіки і права "КРОК"
 
 

Федорченко Володимир Кирилович

 

Романовський Олександр Олексійович

 

Ректор, докт. пед. наук, професор

 

 

Ректор, засл. працівник освіти України, докт. пед. наук, канд. техн. наук, академік АН вищої школи, професор

 

 

Київський університет туризму, економіки і права

 

Приватний вищий навчальний заклад - інститут "Українсько-американський університет Конкордія"

 
 

Академії

      посада   заклад
  Черняк   Андрій Миколайович   Ректор, докт. юрид. наук, професор, полковник   Національна академія Служби безпеки України
 
  Чернєй Володимир Васильович   Ректор, генерал поліції першого рангу, докт. юрид. наук, професор   Національна академія внутрішніх справ
 
  Варфоломеєва Тетяна Вікторівна   Ректор, докт. юрид. наук, чл.-кор. Національної академії правових наук України   Академія адвокатури України
 
 

Сухомлин Віктор Борисович   

   В.о. ректора    Академія праці, соціальних відносин і туризму
 
  Осауленко Олександр Григорович   Ректор, доктор наук з держ. управл., професор   Національна академія статистики, обліку та аудиту
 
 

Гончаренко Михайло Федорович

 

Ректор, докт. екон. наук, доцент

 

Міжрегіональна академія управління персоналом

 

 
  Тимошенко Максим Олегович   Ректор, доктор філософії, професор, чл.-кор. НАМ УКраїни    Національна музична академія України ім.П.І. Чайковського
 
  Цугорка Олександр Петрович   Ректор, канд. мистецтвознавства, професор   Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
 
 

Осадча Олена Анатоліївна  

 

Копієвська Ольга Рафаілівна 

 

 

Ректор, кандидат мистецтвознавства, доцент

 

 

В.о. ректора, доктор культурології, професор

 

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука

 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

 

 
 

Інститути

      Посада   ЗВО
           
 
           
 
  Остапчук Віктор Миколайович   Начальник, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня, учасник бойових дій, генерал-майор   Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
 
   

Члени Ради

       
 
  Драч Ірина Іванівна    Директор інституту, доктор педагогічних наук, доцент   Інститут вищої освіти НАПН України
 
  Похресник Анатолій Костянтинович   Голова Спілки обласних Рад директорів ЗВО І-ІІ р.а. України, Голова Ради директорів ЗВО міста Києва, канд. філософ. наук   Спілка Голів обласних Рад  директорів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації України
 
  Яцунь Олександр Михайлович   Голова Профспілки, канд. екон. наук   Рада Профспілки працівників освіти і науки міста Києва
 
  Луговий Володимир Іларіонович   Віце-Президент НАПН України, докт. пед. наук, професор   Національна академія педагогічних наук України